V nákupním košíku máte: 0 ks
Košík je prázdný.

Výroba gramodesek

home-background

Vinylové desky si necháváme vyrábět v Německu. Dlouhodobě spolupracujeme s firmami, u nichž se můžeme spolehnout na prvotřídní kvalitu i dodržení termínu dodání. Proto garantujeme dodání do pěti týdnů od schválení podkladů. Důležitá je pro nás i pečlivost. Před odesláním vždy kontrolujeme dodané audio soubory a kromě toho pro vás necháme vyrobit tzv. test press čili desku určenou k vaší kontrole. Teprve poté dáme zelenou lisování celé série desek. Celý proces výroby si můžete přečíst na našem blogu.

Jaké gramofonové desky v AZCD vyrábíme? Nejklasičtější formát je vinyl 12“ o hmotnosti 140 gramů. Po zvukové stránce nabízí plnohodnotnou kvalitu a je levnější na výrobu. Vinyl 12“ o hmotnosti 180 gramů je pak určen pro audiofily, fanoušky nebo DJe. Zvukově je stejný jako lehčí varianta, je však pevnější, odolnější a má punc exkluzivního zboží. Samozřejmostí jsou i singly čili 7’' desky. Umíme vyrobit také méně rozšířené 10’' desky od 500 kusů výše.

Prohlédněte si možnosti balení vašich vinylů

7'' černý nebo barevný v jednoduchém obalu bez tisku nebo s tiskem

12'' černý nebo barevný v jednoduchém obalu bez tisku

12'' černý nebo barevný v jednoduchém obalu s potiskem

12'' černý nebo barevný v obalu Gatefold

2LP 12'' černý nebo barevný v obalu Gatefold

Řezání vinylů od 1 ks 

 

 

Odpovědi na časté otázky k výrobě gramodesek

Jaké jsou obecná pravidla pro vinyl mastering?

Záznam audio materiálu na gramodesku prochází dlouhým řetězcem procesů, které ovlivní finální zvuk vložený do drážky vinylu. Všechny procesy mají hranice, které je třeba respektovat s ohledem na danou technologii. Musíme přijmout fakt, že technologie mikrodrážky je patentována v roce 1948 a od té doby takřka neprošla změnou. Všechny moderní trendy zpracování zvuku nemusí proto 100% fungovat v drážce gramodesky, tak jako fungují v digitálním releasu. Pro přípravu podkladů pro řezání matrice k lisu gramodesky je třeba dodržet níže uvedená základní a obecně známá doporučení:

 • Je vždy nutné respektovat  délku drážky pro jednu stranu gramodesky. Je možné zajít do extrémů, ale znamená to snížení úrovně záznamu a i jeho dynamiky. V opačném případě, mám-li zájem o vysokou dynamiku a úrověň hlasitosti, musím počítat se snížením délky záznamu na jednu stranu.
 • Rozložení tracků na straně gramodesky také ovlivňuje finální zvuk - snímání audia z drážky směrem ke středu je zhoršeno hlavně pro vysoké kmitočty. Určitě je také vhodné na začátek neumisťovat táhlé a klidné skladby.
 • Pozor si dejte na přehnané používání dnes běžných procesorů (např. harmonizéry, stereo vitalizéry, voice procesory apod.), které nemusí do drážky “sednout”. Nejsteli si jistí je třeba si toto ověřit použitím Test-pressu nebo si nechat vyřezat jeden vinyl na zkoušku. Stejné upozornění platí i pro uměle (synteticky) vytvářené zvuky - dejte pozor, aby se daly do drážky dostat. 
 • Stereofáze pro kmitočty pod 200 Hz musí být rovna nule. Sloučením obou kanálů nesmí dojít k úbytku těchto tzv. basů - pokud se tak stane není audio vhodně připraveno do drážky.
 • Všechny frekvence pod 40Hz a nad 16kHz je dobré odfiltrovat. Jde o frekvence, které jsou v drážce zcela zbytečné - zbavíte se mnoho problémů.
 • Audio záznamu v drážce sluší mnohem větší dynamika než je u digitálních nebo CD releasů. Hlasitost by se měla pohybovat od -9 do -19 dB LUFS dle druhu audio materiálu.

Dále pak:

 • Všechny skladby pro celou stranu vložit do  jednoho souboru včetně nastavených mezer.
 • K souborům nám zašlete také tracklist s průběžnými časy a délkami skladeb. Pokud tracklist nemáte můžete použít tyto formuláře: WordPDF
 • Obě strany desky zabalte do souboru ZIP nebo RAR. Soubor pojmenujte názvem titulu.
 • Soubor by měl celkově obsahovat dva audio soubory (strana A + stran B) a tracklist.
 • Při dodání skladeb samostatně nám zašlete tracklist a nahrajte soubory opět zabalené do RAR nebo ZIP řádně označené názvy dle tracklistu. Za přípravu si účtujeme poplatek 1000 - 3000 Kč dle náročnosti zpracování.
Jak dodat hudbu pro lisování vinylů?

Doporučené formáty:

 • WAV - nekomprimované audio

 • AIF, AIFF  - nekomprimované audio

 • FLAC – bezeztrátová komprese

Bitová rozlišení: doporučujeme 24 a 32 bitů. Vinyl lze vyrobit z podkladů o rozlišení 16 nebo 20 bitů, ale nedoporučujeme to.

Vzorkovací frekvence: akceptujeme 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 a 192 kHz.

 

Nevhodné formáty:

Ztrátově komprimované audio formáty – např. MP3, MP2, MP1, MP4, AAC, M4A, AC3, WMA, MOV

 

Soubory požadujeme dodat takto:

 • Všechny skladby pro celou stranu vložit do  jednoho souboru včetně nastavených mezer.

 • K souborům nám zašlete také tracklist s průběžnými časy a délkami skladeb. Pokud tracklist nemáte můžete použít tyto formuláře: Word, PDF

 • Obě strany desky zabalte do souboru ZIP nebo RAR. Soubor pojmenujte názvem titulu.

 • Soubor by měl celkově obsahovat dva audio soubory (strana A + stran B) a tracklist.

 • Při dodání skladeb samostatně nám zašlete tracklist a nahrajte soubory opět zabalené do RAR nebo ZIP řádně označené názvy dle tracklistu. Za přípravu si účtujeme poplatek 1000 - 3000 Kč dle náročnosti zpracování.

 • Soubory ZIP nebo RAR a nahrajte na toto uložiště: https://azcd.filemail.com/. Do popisu uvedete číslo objednávky, název titulu a jméno objednatele ke správné identifikaci Vašich podkladů. 

Kolik muziky se vejde na gramodesku?
typ vinylu 7'' 12''
   

Rock & Pop

Jazz

Classic

rychlost přehrávání 33⅓ rpm

7:00 min

21:00 min

23:00 min

28:00 min

rychlost přehrávání 45 rpm

5:00 min

12:00 min

- -

 

Jak dodat tiskové podklady pro výrobu vinylů?

Všechny tiskové soubory nebo odkaz na jejich stažení z úložiště zašlete v odpovědi na potvrzenou objednávku e-mailem. Soubory musí být ve formátu PDF.

 

 • PDF soubor by měl obsahovat tisková data v barevném režimu CMYK a mít rastr 300 dpi.
 • Šablony pro přípravu tiskových dat v rozměrech 1:1 naleznete vždy v popisu vybraného typu balení vinylu nebo ve FAQ.
 • Pokud u objednávky vyberete „Provést kontrolu tiskových dat“, všechny vámi zaslané materiály detailně překontrolujeme. O všech nejasnostech, problémech či případné nefunkčnosti vás budeme informovat a konzultovat s vámi další postup. 

 

Další doporučení:

 • Všechna písma sazby převeďte do křivek. Tisk písma bude ostřejší a předejdete také vrácení tiskových dat pro absenci fontu. Minimální velikost písma činí 7 bodů u pozitivního, 8 bodů u negativního tisku. Černé písmo vytvořte pouze ve 100% K a nastavte je na přetisk (overprint)
 • Spadávka pro etikety i obaly je 3 mm – bez spadávky nelze tisknout
 • Nejmenší tloušťka linky je 0,2 mm.
 • Barevný režim pro tisk je CMYK. RGB nepřijímáme, proto si vždy před zasláním dat tuto skutečnost ověřte. Tiskneme také přímými barvami Pantone. PDF soubory dodávejte již vytvořené s Pantone barvami.
 • Pantone Machine System je škála barev uvedených ve vzorníku – číslem uvedeným u vybrané barvy ji definujete pro potisk.
 • Neumisťujte v grafickém návrhu žádné čáry ohraničující objekty, které nemají být tištěny, odstraňte linky výkresů a šablon a dodejte skutečně jen materiál určený k tisku. Ve výsledném produktu se objeví vše, co zahrnují vámi dodaná data.
Jakou kontrolu tiskových dat mám vybrat v kalkulátoru pro zadání výroby vinylů?

Ve druhém kroku našich kalkulátorů (Doplňující parametry) naleznete volbu: "Tisková dat" s těmito parametry:y

Použít bez kontroly

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracoval profesionál v oboru polygrafie. Tedy někdo kdo pravidelně (aspoň jednou týdně) připravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách, kdo má za sebou realizace sazby a tisku knih, brožur, novin, časopisů, posterů či reklamních letáků.

Provést kontrolu

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracováváte sami a nejste profesionál v oboru polygrafie, popř. vámi dohodnutý grafik, který také není profesionál v oboru polygrafie ( tzn. pravidelně  - aspoň jednou týdně - nepřipravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách). 

Pozor: webový grafik, video editor či fotograf (i profesionální) jsou jistě odborníci na vizuální styl, ale nemusí být znalci polygrafie.

Při výběru tohoto parametru převezmeme všechny vámi dodané materiály k tisku a detailně je zkontrolujeme z pohledu polygrafických norem (rozměry, spadávky, rastry, barevné režimy, použití fontů a jejich nastavení pro korektní tisk, umístění a kvalitu vložených log, atd.). 

Výsledkem kontroly je přehledný seznam vč. náhledů nazazených v šablonách. Vidíte tak téměř kompletní výsledek a objevíte všechny nejasnosti, problémy či případné nefunkčnosti v dodaných podkladech. Na základě tohoto výstupu můžete provést kompletní opravy a doladění tiskových dat pro perfektní výsledek a také s vámi můžeme následně konzultovat další postup pro opravy a doladění.  Někdy opravy nelze provést, protože již zdrojová data nebyla korektní (například scan fotografie nebo kresby) a je třeba jen najít postup, jak co nejvíce eliminovat případné nedostatky v tisku.

K dispozici máte dvě kontroly. První - na základě jejího výstupu a případné konzultace s námi provedete opravy. Druhá - dodáte opravená tisková data ke kontrole a výsledkem by mělo být odsouhlasení k výrobě. 

V případě, že Vaše oprava tiskových dat bude nedostatečná, neúplná a popřípadě se objeví další nové, dosud se nevyskytující chyby, ondržíte další seznam chyb k opravě. Tato další kontrola či kontroly jsou pak v souladu s obchodními podmínkami účtovány , a sice 495 Kč vč. DPH za každou kontrolu.

Provést kontrolu vč. digitálního nátisku

Tato možnost je stejná jako předchozí (Provést kontrolu) s přidáním výstupu v podobě digitálního nátisku ze schválených a již korektních tiskových dat.

Cílem nátisku je předložit Vám tisková data fyzicky (na papíře) a umožnit Vám tak kontrolu barevnosti a vzhledu ještě před samotným tiskem.

Tento nátisk může odhalit případný nesoulad v barevnosti (podkladových ploch, fotografií, log atd.) s Vaší představou a předejít nepříjemným překvapením, která se mohou objevit po dodání finálních tisků.

Digitální nátisky dodáváme ve formátech A4 nebo A3 dle rozsahu objednaných tiskovin. Maximální počet nátisků v ceně on-line kalkulátoru je 2x strana A3. V případě rozsáhlejších tiskových dat (např.: digipack + booklet 16 stran) vybíráme po diskuzi s Vámi kritická místa a pro ty necháme připravit certifikovaný nátisk (ze zkušenosti víme že většinou tento rozsah stačí). Pokud ale přece je třeba udělat větší počet nátisků (ať již z důvodu rozsahu tiskových data nebo Vaší žádosti), dohodneme si s vámi individuální cenu.

Zpracování tiskových dat na základě dodaných podkladů

Tato možnost vám zjednodušuje přípravu tiskových data na maximum. Protože máte jasnou představu jak by měl obal a potisk vašeho vinylu vypadat, stačí nám ji sdělit a my uděláme přesně to, co potřebujete včetně dodržení všech nutných parametrů pro perfektní tiskový výstup.

Dodáte všechny fotografie, kresby a loga v souborech (eps, tiff, pdf popř. jpg), vybrané fonty (měly by být opentypes) a všechny texty v dokumentu DOC či TXT. Dále do mailu napíšete vaši představu (např. takto: strana 1. fotka xxx.jpg + text :“…….“; strana 2. text:“………“; atd.) nebo jednoduše ve Wordu, Photoshopu, Zonerphoto či jiném software umožňujícím jednoduchou a rychlou vizualizaci vaší představy, vytvoříte náhledové stránky bez komplikovaného řešení nějakých parametrů, a ty nám pošlete jako návod.

Po převzetí dodaných podkladů prověříme jejich použitelnost a v případě nejasností či chybějících komponent, Vás budeme kontaktovat. Jakmile máme vše pohromadě, začneme proces tvorby, tzv. sazbu tiskových data, a výsledek v podobě PDF souborů vám zašleme k provedení korektury. Tento proces trvá zpravidla 48 - 72 hodin od schválení všech podkladů.

Na základě vámi provedené korektury dopracujeme sazbu do finální podoby. Předmětem korektury je oprava a doladění textů, zhodnocení použitých fotek a celkové barevnosti. Během korektury již nelze měnit strukturu zadání ve smyslu změny počtu stran, jejich rozmístění, změna typu obalu apod. Takováto případná změna by znamenal tzv. vícepráce a úpravu kalkulace. 

Případná druhá, třetí a další korektury jsou také zpoplatněny:  495 Kč/kontrola vč. DPH.

Cena uvedená  v kalkulátoru také nezahrnuje práce spojené s úpravou fotografií, jejich dohledáváním v databankách, úpravu log a fontů atd.

Download karta - co to je?

Každý vinyl opatříme kartičkou s jedinečným kódem, který dovolí majiteli toho daného vinylu stáhnout si od nás mp3 celého vinylu do počítače či telefonu, a to pouze jednou.

Majitel vinylu zadá adresu uvedenou na kartičce: www.www.azcd.cz/ download-alba  a je vyzván k vložení kódu  uvedeného na kartičce

Po verifikaci kódu se na obrazovce objeví odkaz ke stažení archvačnío souboru ZIP se všemi mp3 soubory. Všechyn mp3 soubory obsahují ID3 tagy včetně titulní strany obalu. Archivační soubor stačí rozbalit a mp3 soubory pusti ve přehrávači.

Použitý kód je pak zablokován po 120 minutách. Běheme těchto 120 minut je možné provést ještě jedno stánutí, např. pokud během první stáhovacího procesu dojde k výpadku a archivační soubor ZIP je poškozen. Po tomto druhém stáhnutí je kód okamžitě a definitivně znehodnocen. 

Cena v konfigurátoru zahrnuje pronájem datového uložiště a podporu pro stahování na 12 měsíců. Každých dalších 12 měsíců je zpoplatněno částkou 424 Kč vč. DPH. O prodloužení se nemusíte starat, sami se připomeneme mailem před expirací úložní doby.

Jaký je termín dodání u výroby vinylů?

Termín dodání je dán zejména kapacitou linek v okamžiku vaší objednávky. Garantujeme dodání vinylu do 90 dnů (12 týdnů) od schválení zvukového materiálu bez případného test-pressu.

Nabízíme i možnost zkrácení termínu dodání vinylu na 35 dnů (5 týdnů) od schválení bez případného test-pressu. I tento termín umíme garantovat.

Garance kvality

Precizní zpracování
s garancí kvality

Nenecháváme nic náhodě. Výroba médií je vždy o precizní kontrole vstupních podkladů.

Dodržený termín

Dodržování termínů
je samozřejmostí

Termíny dohodnuté s klienty dodržujeme a navíc pokud na zakázku spěcháte nabízíme i Expres výrobu.

Férová cena

Máme
férové ceny

Naše ceny výroby poměřujeme s trhem a vždy se snažíme být v průměru za použití kvalitních materiálů.

 

 

... řekli o nás

Idea
Idea
Ty Nikdy rec. Boss

S Markem jsme se vždy dokázali dohodnout na všem. Ať už šlo o termíny a jejich dodržení nebo občas i nestandartní přebaly CDs. Kalkulace byly vždy obratem, takže můžu jen doporučit. 

 

Tomáš Prek
Tomáš Prek
RedBlack rec. boss

„Vždy nám hodně na celkovém vzhledu CD záleží a u AZCD se můžeme spolehnout na to, že digipaky budou vypadat tak jak mají...

 

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování