V nákupním košíku máte: 0 ks
Košík je prázdný.

Zpracování osobních údajů

home-background

AZCD respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s nařízením o ochraně údajů EU 2016/679 (dále jen „GDPR“).

AZCD Music Media Manufacture, s.r.o. , IČ: 17401330, sídlo : Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen "AZCD") je zodpovědná za shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů.

 

I. Osobní údaje a účely zpracování

Když zpracováváme osobní údaje v souvislosti se smlouvou nebo s potenciální smlouvou, kterou jsme s vámi uzavřeli, zákonným základem pro zpracování je plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k řešení vaší žádosti před uzavřením smlouvy. Pokud je zákonným základem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas.

Vaše osobní údaje můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s naší činností, za účelem odeslání obchodních sdělení a pro plnění oprávněných zájmů správce a provozovatele webu AZCD.

 

Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli a s výjimkou sdělení jména a údajů o objednávce smluvnímu provozovateli zabezpečené platební brány Comgate.cz, který údaje vámi vyplněné používá pouze pro zpracování platby v prostředí veřejné datové sítě Internet. Provozovatel se zavazuje užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit e-mailem na adrese info@azcd.cz

 

II. Kontrola a oprava osobních údajů

Můžete se rozhodnout, zda chcete získávat marketingové informace o výrobcích a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, opravit nepřesné nebo neúplné údaje a za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které o vás máme z našich záznamů. Můžete nám rovněž zakázat používat vaše osobní údaje. Můžete kontrolovat své osobní údaje a požádat o přístup k vašim osobním údajům, a to prostřednictvím zástupce AZCD na email info@azcd.cz. Mějte na paměti, že pokud nám nepovolujete shromažďovat osobní údaje, je pravděpodobné, že nebudeme schopni vám nabídnout veškeré produkty a služby a některé z nich nebudou moci vzít v úvahu vaše zájmy a preference. Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétních osobních údajů, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte nás prosím na email info@azcd.cz. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

 

III. Zabezpečení osobních údajů

Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich informací jsou pro nás nesmírně důležité. AZCD přijalo dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou k naplnění cílů uvedených v tomto oznámení, pokud není vyžadována nebo povolena zákonem delší doba uchovávání.

 

IV. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Příležitostně můžeme tyto zásady o ochraně osobních údajů měnit tak, aby vyhovovaly nejnovějším technologiím, odvětvím, regulačním požadavkům nebo jiným účelům. Budeme vás pravidelně informovat o oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. Tyto zásady o ochraně osobních údajů byly naposledy aktualizovány: 1.1.2023

 

V. Dotazy a stížnosti

Máte-li komentář nebo dotaz ohledně těchto zásad o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na info@azcd.cz.

Můžete podat stížnost na způsob, jakým jsme zpracovali vaše osobní údaje. Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených výše. V případě stížnosti uveďte jméno a kontaktní údaje stěžovatele a odešlete na info@azcd.cz. Prošetříme vaši stížnost a odpovíme na vaši stížnost v rámci jednoho měsíce. Pokud se domníváte, že jsme nedokázali uspokojivě vyřešit vaši stížnost, můžete si dále stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování