V nákupním košíku máte: 0 ks
Košík je prázdný.

Obchodní podmínky

home-background

Informace pro spotřebitele a právo odstoupit od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory

1. Hlavní vlastnosti zboží nebo služeb v rozsahu odpovídajícím danému nosiči a zboží či službám jsou obsaženy v objednacím formuláři na www.www.azcd.cz

2. Totožnost obchodníka: AZCD Music Media Manufacture, s.r.o. , IČ: 17401330, sídlo : Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 129984.

3. Zeměpisná adresa obchodníka je Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika a jeho telefonní číslo: 530 343 375, 513 034 043 , e-mailová adresa: info@azcd.cz

4.  Provozovna obchodníka Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika. 

5. Celková cena včetně daní, případně způsob výpočtu a určení ceny služby,  jsou stanoveny v objednávkovém formuláři, a to včetně nákladů za dopravu, dodání nebo poštovné a jakékoliv další náklady. 

6. Náklady na prostředky komunikace na dálku použité pro uzavření smlouvy se neliší od základní sazby účtované provozovatelem těchto prostředků. 

7. Podmínky platby, dodání a plnění, lhůtu, do níž se obchodník zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách. Součástí všeobecných obchodních podmínek je také reklamační řád  podmínky vyřizování  stížností; 

8. V případě dodání zboží (kupní smlouvy) lze odstoupit od smlouvy, viz Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

9. Právo odstoupit od smlouvy není poskytnuto v případech smlouvy o službách (o vytvoření díla) poté, co tyto služby byly v plném rozsahu poskytnuty, přičemž plnění těchto smluv začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s jeho vědomím, že jakmile obchodník  své závazky ze smlouvy zcela splní, ztratí právo odstoupit od smlouvy. Právo odstoupit nemá spotřebitel ani v případě, že se jedná o zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitel nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám. 

10. Na dodané zboží se vztahuje zákonná záruka za soulad zboží se smlouvou v délce 24 měsíců. Při provedení služby poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců. 

11. Zhotovitel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech zálohu či platbu předem. 

12. Obsah vyráběných médií bude dodávan digitálně ve formátu běžného CD, DVD nebo USB či analogově na gramofonové desce a MC. 

13. Spotřebitel je v případě sporu se zhotovitelem oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: 

Česká obchodní inspekce 

Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město 

webové stránky: www.coi.cz

Informace výše uvedené tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a bez výslovného souhlasu smluvních stran je nelze měnit.

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování