V nákupním košíku máte: 0 ks
Košík je prázdný.

Otázky a odpovědi - FAQ

home-background

Výroba CD

Jak mám dodat obsah CD pro výrobu kopií?

Základním předpokladem výroby kopií je první kus CD, který slouží jako tzv. master. V průběhu objednávání můžete zvolit jeden ze způsobů jeho dodání – podklady přijímáme po kompletním provedení objednávky.

 

Přijímáme následující podobu masterů:

 

Fyzický nosič CD-R

Jedná se o standardně vypálený disk CD-R ve formátu CD Audio (hudební CD) nebo CD-ROM (datové CD).

Jeden takový nosič doručte fyzicky na naši provozovnu kurýrní službou či Českou poštou (Balík do ruky nebo aspoň Doporučnou zásilkou). Doporučujeme dodat raději nosiče dva (originál + kopii).

Přijímáme také digitální formy masterů v podobě tzv. obrazu (image). Tento způsob konzultujte se svým zvukovým mistrem, který bude přesně vědět, jak zvukové stopy převést do odpovídající podoby. Obraz ale můžete vytvořit i sami pomocí specializovaného softwaru, který naleznete například zde.

 

ISO image

ISO je soubor obsahující digitální kopii dat optického disku. Po jeho stažení bychom měli být schopni bez větších problémů vypálit fyzický nosič přesně tak, jak vyžadujete – včetně CD textu, ISRC kódů apod.

Vyžadujete-li vypálení CD Audio, musí být obraz ve formátu CUE/BIN. Ten tvoří celkem 3 soubory: *.cue, *.bin, *.cdt. U datového disku (CD-ROM) se jedná o jediný soubor *.iso.

DDP image

Tento formát je poněkud složitější, ale většina nahrávacích studií jej pro vás na vyžádání vytvoří. Nejlevnější a snadno použitelný software pro tvorbu DDP obrazů naleznete zde

Obrazy zabalte do archivních souborů ZIP nebo RAR a nahrajte na toto uložiště: https://azcd.filemail.com/. Do popisu uveďte číslo objednávky, název titulu nebo jméno objednatele ke správné identifikaci Vašich podkladů. 

 

Samostatné skladby WAV / AIFF / MP3

Na úložiště nahrajete skladby v souborech WAV nebo AIFF (rozlišení 16 bit, vzorkovací frekvence 44,1 kHz). Formát MP3 není ideální, použijte jej tak pouze v případě nutnosti. 

Jednotlivé skladby musí být označeny takto: 01_nazev-pisnicky.wav, 02_nazev-pisnicky.wav, 03_nazev-pisnicky.wavatd. Názvy vždy bez diakritiky. ISCR dodejte v textovém souboru.

Vytvoříme pro vás master včetně pauz mezi skladbami a přidáme CD text, případně i ISRC. Výsledek nahrajeme na úložiště, odkud si jej budete moci stáhnout a schválit, případně požádat o další úpravy.

Do zvuku jednotlivých skladeb nezasahujeme a nijak je neupravujeme. Příprava masteru nemá žádný vliv na kvalitu, hlasitost nebo délku skladeb. Naše práce spočívá pouze v nastavení disku do správného formátu CD Audio (Red Book) nebo audio + video stopy do formátu Enhanced CD (Blue Book).

Jednotlivé písničky zabalte do archivních souborů ZIP nebo RAR a přidejte k nim vyplněný tracklist (vzor tracklistu ke stažení zde). Hotový archivní soubor nahrajte na toto uložiště: https://azcd.filemail.com/ Do popisu uveďte číslo objednávky, název titulu nebo jméno objednatele ke správné identifikaci Vašich podkladů. 

Jak mám dodat tisková data pro potisk CD a tisk bookletů a papírových obalů?

Všechny tiskové soubory nebo odkaz na jejich stažení z úložiště zašlete v odpovědi na potvrzenou objednávku e-mailem. Soubory musí být ve formátu PDF.

 • PDF soubor by měl obsahovat tisková data v barevném režimu CMYK a mít rastr 300 dpi.

 • Šablony pro přípravu tiskových dat v rozměrech 1:1 naleznete vždy v popisu vybraného typu balení CD.

 • Šablony pro přípravu potisku CD si můžete stáhnout zde: šablona potisk CD do 300 ks (vypalování), šablona potisk CD nad 300 ks (lisování)

 • Pokud u objednávky vyberete „Provést kontrolu tiskových dat“, všechny vámi zaslané materiály detailně překontrolujeme. O všech nejasnostech, problémech či případné nefunkčnosti vás budeme informovat a konzultovat s vámi další postup. 

 

Další doporučení:

 

 • Všechna písma sazby potisku CD převeďte do křivek. Tisk písma bude ostřejší a předejdete také vrácení tiskových dat potisku CD pro absenci fontu. Minimální velikost písma činí 7 bodů u pozitivního, 8 bodů u negativního tisku. Černé písmo vytvořte pouze ve 100% K a nastavte je na přetisk (overprint)

 • Spadávka je 3 mm – bez spadávky nelze tisknout

 • Nejmenší tloušťka linky je 0,2 mm.

 • Barevný režim pro tisk je CMYK. RGB nepřijímáme, proto si vždy před zasláním dat tuto skutečnost ověřte. U 1–5 barevného tisku je barevný režim určen barevnou škálou Pantone.

 • Pantone Machine System je škála barev uvedených ve vzorníku – číslem uvedeným u vybrané barvy ji definujete pro potisk.

 • Neumisťujte v grafickém návrhu žádné čáry ohraničující objekty, které nemají být tištěny, odstraňte linky výkresů a šablon a dodejte skutečně jen materiál určený k tisku. Ve výsledném produktu se objeví vše, co zahrnují vámi dodaná data. 

Jakou kontrolu tiskových dat mám vybrat v kalkulátoru pro zadání výroby CD?

Ve druhém kroku našich kalkulátorů (Doplňující parametry) naleznete volbu: "Tisková data dodám a chci" s těmito parametry:

Použít bez kontroly

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracoval profesionál v oboru polygrafie. Tedy někdo kdo pravidelně (aspoň jednou týdně) připravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách, kdo má za sebou realizace sazby a tisku knih, brožur, novin, časopisů, posterů či reklamních letáků.

Provést kontrolu

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracováváte sami a nejste profesionál v oboru polygrafie, popř. vámi dohodnutý grafik, který také není profesionál v oboru polygrafie ( tzn. pravidelně  - aspoň jednou týdně - nepřipravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách). 

Pozor: webový grafik, video editor či fotograf (i profesionální) jsou jistě odborníci na vizuální styl, ale nemusí být znalci polygrafie.

Při výběru tohoto parametru převezmeme všechny vámi dodané materiály k tisku a detailně je zkontrolujeme z pohledu polygrafických norem (rozměry, spadávky, rastry, barevné režimy, použití fontů a jejich nastavení pro korektní tisk, umístění a kvalitu vložených log, atd.). 

Výsledkem kontroly je přehledný seznam vč. náhledů nazazených v šablonách. Vidíte tak téměř kompletní výsledek a objevíte všechny nejasnosti, problémy či případné nefunkčnosti v dodaných podkladech. Na základě tohoto výstupu můžete provést kompletní opravy a doladění tiskových dat pro perfektní výsledek a také s vámi můžeme následně konzultovat další postup pro opravy a doladění.  Někdy opravy nelze provést, protože již zdrojová data nebyla korektní (například scan fotografie nebo kresby) a je třeba jen najít postup, jak co nejvíce eliminovat případné nedostatky v tisku.

K dispozici máte dvě kontroly. První - na základě jejího výstupu a případné konzultace s námi provedete opravy. Druhá - dodáte opravená tisková data ke kontrole a výsledkem by mělo být odsouhlasení k výrobě. 

V případě, že Vaše oprava tiskových dat bude nedostatečná, neúplná a popřípadě se objeví další nové, dosud se nevyskytující chyby, ondržíte další seznam chyb k opravě. Tato další kontrola či kontroly jsou pak v souladu s obchodními podmínkami účtovány , a sice 495 Kč vč. DPH za každou kontrolu.

Provést kontrolu vč. digitálního nátisku

Tato možnost je stejná jako předchozí (Provést kontrolu) s přidáním výstupu v podobě digitálního nátisku ze schválených a již korektních tiskových dat.

Cílem nátisku je předložit Vám tisková data fyzicky (na papíře) a umožnit Vám tak kontrolu barevnosti a vzhledu ještě před samotným tiskem.

Tento nátisk může odhalit případný nesoulad v barevnosti (podkladových ploch, fotografií, log atd.) s Vaší představou a předejít nepříjemným překvapením, která se mohou objevit po dodání finálních tisků.

Digitální nátisky dodáváme ve formátech A4 nebo A3 dle rozsahu objednaných tiskovin. Maximální počet nátisků v ceně on-line kalkulátoru je 2x strana A3. V případě rozsáhlejších tiskových dat (např.: digipack + booklet 16 stran) vybíráme po diskuzi s Vámi kritická místa a pro ty necháme připravit certifikovaný nátisk (ze zkušenosti víme že většinou tento rozsah stačí). Pokud ale přece je třeba udělat větší počet nátisků (ať již z důvodu rozsahu tiskových data nebo Vaší žádosti), dohodneme si s vámi individuální cenu.

Zpracování tiskových dat na základě dodaných podkladů

Tato možnost vám zjednodušuje přípravu tiskových data na maximum. Protože máte jasnou představu jak by měl obal a potisk Vašeho CD,  vinylu či kazety vypadat, stačí nám ji sdělit a my uděláme přesně to, co potřebujete včetně dodržení všech nutných parametrů pro perfektní tiskový výstup.

Dodáte všechny fotografie, kresby a loga v souborech (eps, tiff, pdf popř. jpg), vybrané fonty (měly by být opentypes) a všechny texty v dokumentu DOC či TXT. Dále do mailu napíšete vaši představu (např. takto: strana 1. fotka xxx.jpg + text :“…….“; strana 2. text:“………“; atd.) nebo jednoduše ve Wordu, Photoshopu, Zonerphoto či jiném software umožňujícím jednoduchou a rychlou vizualizaci vaší představy, vytvoříte náhledové stránky bez komplikovaného řešení nějakých parametrů, a ty nám pošlete jako návod.

Po převzetí dodaných podkladů prověříme jejich použitelnost a v případě nejasností či chybějících komponent, Vás budeme kontaktovat. Jakmile máme vše pohromadě, začneme proces tvorby, tzv. sazbu tiskových data, a výsledek v podobě PDF souborů vám zašleme k provedení korektury. Tento proces trvá zpravidla 48 - 72 hodin od schválení všech podkladů.

Na základě vámi provedené korektury dopracujeme sazbu do finální podoby. Předmětem korektury je oprava a doladění textů, zhodnocení použitých fotek a celkové barevnosti. Během korektury již nelze měnit strukturu zadání ve smyslu změny počtu stran, jejich rozmístění, změna typu obalu apod. Takováto případná změna by znamenal tzv. vícepráce a úpravu kalkulace. 

Případná druhá, třetí a další korektury jsou také zpoplatněny:  495 Kč vč. DPH, popř. sazbou 1 029 Kč/hod vč. DPH dle náročností dále prováděných prací.

Cena uvedená v kalkulátoru také nezahrnuje práce spojené s úpravou fotografií, jejich dohledáváním v databankách, úpravu log a fontů atd. 

Jaké jsou termíny expedice pro výrobu CD?

Obecně můžeme říct, že u výroby CD platí termín pro expedici 5 - 14 dnů od schválení podkladů k výrobě v závislosit na typu balení. Čím složitější obal tím delší termín.

V konfiguraci každého produktu vidíte "Předpokládaný termín expedice", který je nastaven tak, že:

 • pokud v den objednání dodáte podklady k výrobě (obsah CD a tisková data), a tyto podklady projdou naší kontorlou - budou tzv. schváleny k výrobě - termín uvedený v konfigurátoru platí
 • pokud bude nutné provést opravy podkladů z Vaší strany, termín expedice se posouvá o počet dnů, které byly k opravě podkladů nutné - počítáme dny vč. víkendů a svátků
 • jakmile budou podklady k výrobě schváleny , budete o tomto informování e-mailem, kde bude uveden nový aktuální termín expedice.

Expedice znamená, že zboží je v den expedice předáno dopravci nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí.

Zde ukázka, kde najdete položku "Předpokládaný termín expedice" v každém z našich konfigurátorů.

 

Download karta - co to je?

Každé CD opatříme kartičkou s jedinečným kódem, který dovolí majiteli toho daného CD stáhnout si od nás mp3 celého CD do počítače či telefonu, a to pouze jednou.

Majitel CD zadá adresu uvedenou na kartičce: www.www.azcd.cz/ download-alba  a je vyzván k vložení kódu  uvedeného na kartičce

Po verifikaci kódu se na obrazovce objeví odkaz ke stažení archvačnío souboru ZIP se všemi mp3 soubory. Všechyn mp3 soubory obsahují ID3 tagy včetně titulní strany obalu. Archivační soubor stačí rozbalit a mp3 soubory pusti ve přehrávači.

Použitý kód je pak zablokován po 120 minutách. Běheme těchto 120 minut je možné provést ještě jedno stánutí, např. pokud během první stáhovacího procesu dojde k výpadku a archivační soubor ZIP je poškozen. Po tomto druhém stáhnutí je kód okamžitě a definitivně znehodnocen. 

Cena v konfigurátoru zahrnuje pronájem datového uložiště a podporu pro stahování na 12 měsíců. Každých dalších 12 měsíců je zpoplatněno částkou 424 Kč vč. DPH. O prodloužení se nemusíte starat, sami se připomeneme mailem před expirací úložní doby.

Šablony pro grafiky - CD

Výroba gramodesek

Jaké jsou obecná pravidla pro vinyl mastering?

Záznam audio materiálu na gramodesku prochází dlouhým řetězcem procesů, které ovlivní finální zvuk vložený do drážky vinylu. Všechny procesy mají hranice, které je třeba respektovat s ohledem na danou technologii. Musíme přijmout fakt, že technologie mikrodrážky je patentována v roce 1948 a od té doby takřka neprošla změnou. Všechny moderní trendy zpracování zvuku nemusí proto 100% fungovat v drážce gramodesky, tak jako fungují v digitálním releasu. Pro přípravu podkladů pro řezání matrice k lisu gramodesky je třeba dodržet níže uvedená základní a obecně známá doporučení:

 • Je vždy nutné respektovat  délku drážky pro jednu stranu gramodesky. Je možné zajít do extrémů, ale znamená to snížení úrovně záznamu a i jeho dynamiky. V opačném případě, mám-li zájem o vysokou dynamiku a úrověň hlasitosti, musím počítat se snížením délky záznamu na jednu stranu.
 • Rozložení tracků na straně gramodesky také ovlivňuje finální zvuk - snímání audia z drážky směrem ke středu je zhoršeno hlavně pro vysoké kmitočty. Určitě je také vhodné na začátek neumisťovat táhlé a klidné skladby.
 • Pozor si dejte na přehnané používání dnes běžných procesorů (např. harmonizéry, stereo vitalizéry, voice procesory apod.), které nemusí do drážky “sednout”. Nejsteli si jistí je třeba si toto ověřit použitím Test-pressu nebo si nechat vyřezat jeden vinyl na zkoušku. Stejné upozornění platí i pro uměle (synteticky) vytvářené zvuky - dejte pozor, aby se daly do drážky dostat. 
 • Stereofáze pro kmitočty pod 200 Hz musí být rovna nule. Sloučením obou kanálů nesmí dojít k úbytku těchto tzv. basů - pokud se tak stane není audio vhodně připraveno do drážky.
 • Všechny frekvence pod 40Hz a nad 16kHz je dobré odfiltrovat. Jde o frekvence, které jsou v drážce zcela zbytečné - zbavíte se mnoho problémů.
 • Audio záznamu v drážce sluší mnohem větší dynamika než je u digitálních nebo CD releasů. Hlasitost by se měla pohybovat od -9 do -19 dB LUFS dle druhu audio materiálu.

Dále pak:

 • Všechny skladby pro celou stranu vložit do  jednoho souboru včetně nastavených mezer.
 • K souborům nám zašlete také tracklist s průběžnými časy a délkami skladeb. Pokud tracklist nemáte můžete použít tyto formuláře: WordPDF
 • Obě strany desky zabalte do souboru ZIP nebo RAR. Soubor pojmenujte názvem titulu.
 • Soubor by měl celkově obsahovat dva audio soubory (strana A + stran B) a tracklist.
 • Při dodání skladeb samostatně nám zašlete tracklist a nahrajte soubory opět zabalené do RAR nebo ZIP řádně označené názvy dle tracklistu. Za přípravu si účtujeme poplatek 1000 - 3000 Kč dle náročnosti zpracování.
Jak dodat hudbu pro lisování vinylů?

Doporučené formáty:

 • WAV - nekomprimované audio

 • AIF, AIFF  - nekomprimované audio

 • FLAC – bezeztrátová komprese

Bitová rozlišení: doporučujeme 24 a 32 bitů. Vinyl lze vyrobit z podkladů o rozlišení 16 nebo 20 bitů, ale nedoporučujeme to.

Vzorkovací frekvence: akceptujeme 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 a 192 kHz.

 

Nevhodné formáty:

Ztrátově komprimované audio formáty – např. MP3, MP2, MP1, MP4, AAC, M4A, AC3, WMA, MOV

 

Soubory požadujeme dodat takto:

 • Všechny skladby pro celou stranu vložit do  jednoho souboru včetně nastavených mezer.

 • K souborům nám zašlete také tracklist s průběžnými časy a délkami skladeb. Pokud tracklist nemáte můžete použít tyto formuláře: Word, PDF

 • Obě strany desky zabalte do souboru ZIP nebo RAR. Soubor pojmenujte názvem titulu.

 • Soubor by měl celkově obsahovat dva audio soubory (strana A + stran B) a tracklist.

 • Při dodání skladeb samostatně nám zašlete tracklist a nahrajte soubory opět zabalené do RAR nebo ZIP řádně označené názvy dle tracklistu. Za přípravu si účtujeme poplatek 1000 - 3000 Kč dle náročnosti zpracování.

 • Soubory ZIP nebo RAR a nahrajte na toto uložiště: https://azcd.filemail.com/. Do popisu uvedete číslo objednávky, název titulu a jméno objednatele ke správné identifikaci Vašich podkladů. 

Kolik muziky se vejde na gramodesku?
typ vinylu 7'' 12''
   

Rock & Pop

Jazz

Classic

rychlost přehrávání 33⅓ rpm

7:00 min

21:00 min

23:00 min

28:00 min

rychlost přehrávání 45 rpm

5:00 min

12:00 min

- -

 

Jak dodat tiskové podklady pro výrobu vinylů?

Všechny tiskové soubory nebo odkaz na jejich stažení z úložiště zašlete v odpovědi na potvrzenou objednávku e-mailem. Soubory musí být ve formátu PDF.

 

 • PDF soubor by měl obsahovat tisková data v barevném režimu CMYK a mít rastr 300 dpi.
 • Šablony pro přípravu tiskových dat v rozměrech 1:1 naleznete vždy v popisu vybraného typu balení vinylu nebo ve FAQ.
 • Pokud u objednávky vyberete „Provést kontrolu tiskových dat“, všechny vámi zaslané materiály detailně překontrolujeme. O všech nejasnostech, problémech či případné nefunkčnosti vás budeme informovat a konzultovat s vámi další postup. 

 

Další doporučení:

 • Všechna písma sazby převeďte do křivek. Tisk písma bude ostřejší a předejdete také vrácení tiskových dat pro absenci fontu. Minimální velikost písma činí 7 bodů u pozitivního, 8 bodů u negativního tisku. Černé písmo vytvořte pouze ve 100% K a nastavte je na přetisk (overprint)
 • Spadávka pro etikety i obaly je 3 mm – bez spadávky nelze tisknout
 • Nejmenší tloušťka linky je 0,2 mm.
 • Barevný režim pro tisk je CMYK. RGB nepřijímáme, proto si vždy před zasláním dat tuto skutečnost ověřte. Tiskneme také přímými barvami Pantone. PDF soubory dodávejte již vytvořené s Pantone barvami.
 • Pantone Machine System je škála barev uvedených ve vzorníku – číslem uvedeným u vybrané barvy ji definujete pro potisk.
 • Neumisťujte v grafickém návrhu žádné čáry ohraničující objekty, které nemají být tištěny, odstraňte linky výkresů a šablon a dodejte skutečně jen materiál určený k tisku. Ve výsledném produktu se objeví vše, co zahrnují vámi dodaná data.
Jakou kontrolu tiskových dat mám vybrat v kalkulátoru pro zadání výroby vinylů?

Ve druhém kroku našich kalkulátorů (Doplňující parametry) naleznete volbu: "Tisková dat" s těmito parametry:y

Použít bez kontroly

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracoval profesionál v oboru polygrafie. Tedy někdo kdo pravidelně (aspoň jednou týdně) připravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách, kdo má za sebou realizace sazby a tisku knih, brožur, novin, časopisů, posterů či reklamních letáků.

Provést kontrolu

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracováváte sami a nejste profesionál v oboru polygrafie, popř. vámi dohodnutý grafik, který také není profesionál v oboru polygrafie ( tzn. pravidelně  - aspoň jednou týdně - nepřipravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách). 

Pozor: webový grafik, video editor či fotograf (i profesionální) jsou jistě odborníci na vizuální styl, ale nemusí být znalci polygrafie.

Při výběru tohoto parametru převezmeme všechny vámi dodané materiály k tisku a detailně je zkontrolujeme z pohledu polygrafických norem (rozměry, spadávky, rastry, barevné režimy, použití fontů a jejich nastavení pro korektní tisk, umístění a kvalitu vložených log, atd.). 

Výsledkem kontroly je přehledný seznam vč. náhledů nazazených v šablonách. Vidíte tak téměř kompletní výsledek a objevíte všechny nejasnosti, problémy či případné nefunkčnosti v dodaných podkladech. Na základě tohoto výstupu můžete provést kompletní opravy a doladění tiskových dat pro perfektní výsledek a také s vámi můžeme následně konzultovat další postup pro opravy a doladění.  Někdy opravy nelze provést, protože již zdrojová data nebyla korektní (například scan fotografie nebo kresby) a je třeba jen najít postup, jak co nejvíce eliminovat případné nedostatky v tisku.

K dispozici máte dvě kontroly. První - na základě jejího výstupu a případné konzultace s námi provedete opravy. Druhá - dodáte opravená tisková data ke kontrole a výsledkem by mělo být odsouhlasení k výrobě. 

V případě, že Vaše oprava tiskových dat bude nedostatečná, neúplná a popřípadě se objeví další nové, dosud se nevyskytující chyby, ondržíte další seznam chyb k opravě. Tato další kontrola či kontroly jsou pak v souladu s obchodními podmínkami účtovány , a sice 495 Kč vč. DPH za každou kontrolu.

Provést kontrolu vč. digitálního nátisku

Tato možnost je stejná jako předchozí (Provést kontrolu) s přidáním výstupu v podobě digitálního nátisku ze schválených a již korektních tiskových dat.

Cílem nátisku je předložit Vám tisková data fyzicky (na papíře) a umožnit Vám tak kontrolu barevnosti a vzhledu ještě před samotným tiskem.

Tento nátisk může odhalit případný nesoulad v barevnosti (podkladových ploch, fotografií, log atd.) s Vaší představou a předejít nepříjemným překvapením, která se mohou objevit po dodání finálních tisků.

Digitální nátisky dodáváme ve formátech A4 nebo A3 dle rozsahu objednaných tiskovin. Maximální počet nátisků v ceně on-line kalkulátoru je 2x strana A3. V případě rozsáhlejších tiskových dat (např.: digipack + booklet 16 stran) vybíráme po diskuzi s Vámi kritická místa a pro ty necháme připravit certifikovaný nátisk (ze zkušenosti víme že většinou tento rozsah stačí). Pokud ale přece je třeba udělat větší počet nátisků (ať již z důvodu rozsahu tiskových data nebo Vaší žádosti), dohodneme si s vámi individuální cenu.

Zpracování tiskových dat na základě dodaných podkladů

Tato možnost vám zjednodušuje přípravu tiskových data na maximum. Protože máte jasnou představu jak by měl obal a potisk vašeho vinylu vypadat, stačí nám ji sdělit a my uděláme přesně to, co potřebujete včetně dodržení všech nutných parametrů pro perfektní tiskový výstup.

Dodáte všechny fotografie, kresby a loga v souborech (eps, tiff, pdf popř. jpg), vybrané fonty (měly by být opentypes) a všechny texty v dokumentu DOC či TXT. Dále do mailu napíšete vaši představu (např. takto: strana 1. fotka xxx.jpg + text :“…….“; strana 2. text:“………“; atd.) nebo jednoduše ve Wordu, Photoshopu, Zonerphoto či jiném software umožňujícím jednoduchou a rychlou vizualizaci vaší představy, vytvoříte náhledové stránky bez komplikovaného řešení nějakých parametrů, a ty nám pošlete jako návod.

Po převzetí dodaných podkladů prověříme jejich použitelnost a v případě nejasností či chybějících komponent, Vás budeme kontaktovat. Jakmile máme vše pohromadě, začneme proces tvorby, tzv. sazbu tiskových data, a výsledek v podobě PDF souborů vám zašleme k provedení korektury. Tento proces trvá zpravidla 48 - 72 hodin od schválení všech podkladů.

Na základě vámi provedené korektury dopracujeme sazbu do finální podoby. Předmětem korektury je oprava a doladění textů, zhodnocení použitých fotek a celkové barevnosti. Během korektury již nelze měnit strukturu zadání ve smyslu změny počtu stran, jejich rozmístění, změna typu obalu apod. Takováto případná změna by znamenal tzv. vícepráce a úpravu kalkulace. 

Případná druhá, třetí a další korektury jsou také zpoplatněny:  495 Kč/kontrola vč. DPH.

Cena uvedená  v kalkulátoru také nezahrnuje práce spojené s úpravou fotografií, jejich dohledáváním v databankách, úpravu log a fontů atd.

Download karta - co to je?

Každý vinyl opatříme kartičkou s jedinečným kódem, který dovolí majiteli toho daného vinylu stáhnout si od nás mp3 celého vinylu do počítače či telefonu, a to pouze jednou.

Majitel vinylu zadá adresu uvedenou na kartičce: www.www.azcd.cz/ download-alba  a je vyzván k vložení kódu  uvedeného na kartičce

Po verifikaci kódu se na obrazovce objeví odkaz ke stažení archvačnío souboru ZIP se všemi mp3 soubory. Všechyn mp3 soubory obsahují ID3 tagy včetně titulní strany obalu. Archivační soubor stačí rozbalit a mp3 soubory pusti ve přehrávači.

Použitý kód je pak zablokován po 120 minutách. Běheme těchto 120 minut je možné provést ještě jedno stánutí, např. pokud během první stáhovacího procesu dojde k výpadku a archivační soubor ZIP je poškozen. Po tomto druhém stáhnutí je kód okamžitě a definitivně znehodnocen. 

Cena v konfigurátoru zahrnuje pronájem datového uložiště a podporu pro stahování na 12 měsíců. Každých dalších 12 měsíců je zpoplatněno částkou 424 Kč vč. DPH. O prodloužení se nemusíte starat, sami se připomeneme mailem před expirací úložní doby.

Jaký je termín dodání u výroby vinylů?

Termín dodání je dán zejména kapacitou linek v okamžiku vaší objednávky. Garantujeme dodání vinylu do 90 dnů (12 týdnů) od schválení zvukového materiálu bez případného test-pressu.

Nabízíme i možnost zkrácení termínu dodání vinylu na 35 dnů (5 týdnů) od schválení bez případného test-pressu. I tento termín umíme garantovat.

Výroba audio kazet

Jak dodat hudbu pro výrobu kazet?
 • Hudební data uložte do formátu .wav či .aiff v kvalitě minimálně 44,1 kHz a 16 bitů; vyšší kvalita je lepší

 • Data ideálně rozdělte do dvou souborů, které budou na kazetě představovat stranu A a stranu B. Soubory musí být jasně označeny jako A a B, abychom je správně zařadili.

 • Pokud nám zašlete jednotlivé skladby, přiložte k nim textový soubor, kde vypíšete seznam skladeb ve správném pořadí, jejich délku a také délku pauz mezi jednotlivými skladbami. V opačném případě vložíme automaticky mezi skladby délku pauzy dvě vteřiny. Tato služba přípravy podkladů je zpoplatněna částkou 1 250 Kč + DPH

Náš tip: Při rozdělování alba na dvě strany kazety doporučujeme vytvořit stranu A o něco delší než stranu B. Díky tomu bude možné poslouchat kazetu bez přerušení.

Pro doručení všech výrobní souborů (tisková data a obsah MC) využijte této služby https://azcd.filemail.com/  a do pole: "Předmět" uveďte číslo objednávky, název nebo jméno zákazníka, aby bylo možné dokumenty správně přiřadit.

Jak mám dodat tisková data pro potisk MC a tisk J-card?

Všechny tiskové soubory nebo odkaz na jejich stažení z úložiště zašlete v odpovědi na potvrzenou objednávku e-mailem. Soubory musí být ve formátu PDF.

 • PDF soubor by měl obsahovat tisková data v barevném režimu CMYK a mít rastr 300 dpi.

 • Šablony pro přípravu tiskových dat v rozměrech 1:1 naleznete vždy v popisu vybraného typu balení CD.

 • Pokud u objednávky vyberete „Provést kontrolu tiskových dat“, všechny vámi zaslané materiály detailně překontrolujeme. O všech nejasnostech, problémech či případné nefunkčnosti vás budeme informovat a konzultovat s vámi další postup. 

 

Další doporučení:

 

 • Všechna písma sazby převeďte do křivek. Tisk písma bude ostřejší a předejdete také vrácení tiskových dat pro absenci fontu. Minimální velikost písma činí 7 bodů u pozitivního, 8 bodů u negativního tisku. Černé písmo vytvořte pouze ve 100% K a nastavte je na přetisk (overprint)

 • Spadávka je 3 mm – bez spadávky nelze tisknout

 • Nejmenší tloušťka linky je 0,2 mm.

 • Barevný režim pro tisk je CMYK. RGB nepřijímáme, proto si vždy před zasláním dat tuto skutečnost ověřte. U 1–5 barevného tisku je barevný režim určen barevnou škálou Pantone.

 • Pantone Machine System je škála barev uvedených ve vzorníku – číslem uvedeným u vybrané barvy ji definujete pro potisk.

 • Neumisťujte v grafickém návrhu žádné čáry ohraničující objekty, které nemají být tištěny, odstraňte linky výkresů a šablon a dodejte skutečně jen materiál určený k tisku. Ve výsledném produktu se objeví vše, co zahrnují vámi dodaná data. 

Jakou kontrolu tiskových dat mám vybrat v kalkulátoru pro zadání výroby kazet?

Ve druhém kroku našich kalkulátorů (Doplňující parametry) naleznete volbu: "Tisková data dodám a chci" s těmito parametry:

Použít bez kontroly

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracoval profesionál v oboru polygrafie. Tedy někdo kdo pravidelně (aspoň jednou týdně) připravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách, kdo má za sebou realizace sazby a tisku knih, brožur, novin, časopisů, posterů či reklamních letáků.

Provést kontrolu

Tuto možnost vyberte pokud tisková data zpracováváte sami a nejste profesionál v oboru polygrafie, popř. vámi dohodnutý grafik, který také není profesionál v oboru polygrafie ( tzn. pravidelně  - aspoň jednou týdně - nepřipravuje podklady pro tisk v ofsetových tiskárnách). 

Pozor: webový grafik, video editor či fotograf (i profesionální) jsou jistě odborníci na vizuální styl, ale nemusí být znalci polygrafie.

Při výběru tohoto parametru převezmeme všechny vámi dodané materiály k tisku a detailně je zkontrolujeme z pohledu polygrafických norem (rozměry, spadávky, rastry, barevné režimy, použití fontů a jejich nastavení pro korektní tisk, umístění a kvalitu vložených log, atd.). 

Výsledkem kontroly je přehledný seznam vč. náhledů nazazených v šablonách. Vidíte tak téměř kompletní výsledek a objevíte všechny nejasnosti, problémy či případné nefunkčnosti v dodaných podkladech. Na základě tohoto výstupu můžete provést kompletní opravy a doladění tiskových dat pro perfektní výsledek a také s vámi můžeme následně konzultovat další postup pro opravy a doladění.  Někdy opravy nelze provést, protože již zdrojová data nebyla korektní (například scan fotografie nebo kresby) a je třeba jen najít postup, jak co nejvíce eliminovat případné nedostatky v tisku.

K dispozici máte dvě kontroly. První - na základě jejího výstupu a případné konzultace s námi provedete opravy. Druhá - dodáte opravená tisková data ke kontrole a výsledkem by mělo být odsouhlasení k výrobě. 

V případě, že Vaše oprava tiskových dat bude nedostatečná, neúplná a popřípadě se objeví další nové, dosud se nevyskytující chyby, ondržíte další seznam chyb k opravě. Tato další kontrola či kontroly jsou pak v souladu s obchodními podmínkami účtovány , a sice 375 Kč /15€ + DPH za každou kontrolu.

Provést kontrolu vč. digitálního nátisku

Tato možnost je stejná jako předchozí (Provést kontrolu) s přidáním výstupu v podobě digitálního nátisku ze schválených a již korektních tiskových dat.

Cílem nátisku je předložit Vám tisková data fyzicky (na papíře) a umožnit Vám tak kontrolu barevnosti a vzhledu ještě před samotným tiskem.

Tento nátisk může odhalit případný nesoulad v barevnosti (podkladových ploch, fotografií, log atd.) s Vaší představou a předejít nepříjemným překvapením, která se mohou objevit po dodání finálních tisků.

Digitální nátisky dodáváme ve formátech A4 nebo A3 dle rozsahu objednaných tiskovin. Maximální počet nátisků v ceně on-line kalkulátoru je 2x strana A3. V případě rozsáhlejších tiskových dat (např.: digipack + booklet 16 stran) vybíráme po diskuzi s Vámi kritická místa a pro ty necháme připravit certifikovaný nátisk (ze zkušenosti víme že většinou tento rozsah stačí). Pokud ale přece je třeba udělat větší počet nátisků (ať již z důvodu rozsahu tiskových data nebo Vaší žádosti), dohodneme si s vámi individuální cenu.

Zpracování tiskových dat na základě dodaných podkladů

Tato možnost vám zjednodušuje přípravu tiskových data na maximum. Protože máte jasnou představu jak by měl obal a potisk Vašeho CD,  vinylu či kazety vypadat, stačí nám ji sdělit a my uděláme přesně to, co potřebujete včetně dodržení všech nutných parametrů pro perfektní tiskový výstup.

Dodáte všechny fotografie, kresby a loga v souborech (eps, tiff, pdf popř. jpg), vybrané fonty (měly by být opentypes) a všechny texty v dokumentu DOC či TXT. Dále do mailu napíšete vaši představu (např. takto: strana 1. fotka xxx.jpg + text :“…….“; strana 2. text:“………“; atd.) nebo jednoduše ve Wordu, Photoshopu, Zonerphoto či jiném software umožňujícím jednoduchou a rychlou vizualizaci vaší představy, vytvoříte náhledové stránky bez komplikovaného řešení nějakých parametrů, a ty nám pošlete jako návod.

Po převzetí dodaných podkladů prověříme jejich použitelnost a v případě nejasností či chybějících komponent, Vás budeme kontaktovat. Jakmile máme vše pohromadě, začneme proces tvorby, tzv. sazbu tiskových data, a výsledek v podobě PDF souborů vám zašleme k provedení korektury. Tento proces trvá zpravidla 48 - 72 hodin od schválení všech podkladů.

Na základě vámi provedené korektury dopracujeme sazbu do finální podoby. Předmětem korektury je oprava a doladění textů, zhodnocení použitých fotek a celkové barevnosti. Během korektury již nelze měnit strukturu zadání ve smyslu změny počtu stran, jejich rozmístění, změna typu obalu apod. Takováto případná změna by znamenal tzv. vícepráce a úpravu kalkulace. 

Případná druhá, třetí a další korektury jsou také zpoplatněny:  375 Kč /15€ + DPH, popř. sazbou 850 Kč/hod + DPH dle náročností dále prováděných prací.

Cena uvedená v kalkulátoru také nezahrnuje práce spojené s úpravou fotografií, jejich dohledáváním v databankách, úpravu log a fontů atd. 

Výroba DVD a Blu-Ray

Jak dodat data obsahu DVD pro lisování DVD (DVD Master-disk)?
 • DVD5 ( do 4,7GB) dodejte na fyzickém nosiči DVD-R nebo jako ISO image (obraz) disku.

 • DVD 9, 10 (nad 4,7GB) dodejte na DLT páskách, DVD-R Dual Layer (DVD-R DL) nebo dvou DVD-R tak, že jsou jednotlivé vrstvy obsahu DVD rozděleny authoringovým SW, který při závěrečném zpracování automaticky vytvoří tyto dva jednovrstvé disky a vloží informace o přechodu mezi nimi. Je to jediný způsob, který zaručí bezchybnou výrobu glassmasteringu pro vícevrstvá DVD. Podklady dodané jinak nemůžeme použít. Nevíte-li si rady zavolejte nám. Během výroby glassmasteru, odhalíme všechny potencionální chyby, o kterých Vás budeme informovat, zaslaním chybového protokolu. V něm najdete informace k opravě. Nestojí to nic jen Váš čas a výrobní čas liosvaného DVD.

 • BD dodejte na fyzickém nosiči BD-R nebo jako ISO image (obraz) disku.

Použijte naše uložiště: https://azcd.filemail.com/

POZOR: Data lisování DVD formátu DVD Video nevypalujte v SW NERO, protože nesplňuje standardy pro tento formát.  Nevíte-li si rady napište nám na mail: info@azcd.cz

Objednávky výroby, platby a další

Jak platit za objednávku?
 1. Po vypočtení ceny a vložení do košíku vyberete způsob platby – kartou, na dobírku, úhradou faktury bankovním převodem nebo rychlý bankovní převod.
 2. Za každou provedenou platbu vám bude vystaven doklad dle typu objednávky a produktu. U objednávek výroby vám bude nejprve vystavena Proforma faktura – nedaňový doklad, na provedenou platbu kartou nebo úhradu bankovním převodem stejná faktura s variabilním symbolem a číslem účtu k provedení převodu. Výroba je vždy zúčtována na Faktuře – daňovém dokladu, kde je i vyčísleno a rozepsáno DPH. Budete-li potřebovat Zálohový daňový doklad, dejte nám prosím vědět předem, např. připsáním této žádosti do poznámky objednávky.
 3. Provádíte-li platbu bankovním převodem ve svém internetovém bankovnictví, nezapomeňte uvést variabilní symbol.
 4. Pokud vaše objednávka není uhrazena, je považována za neplatnou.
 5. Jestliže se vám nezdařila platba kartou či rychlý bankovní převod, sdělte nám tuto skutečnost e-mailem s uvedením čísla objednávky – najdeme rychle řešení.
 6. Jsme plátci DPH. Pro vývoz mimo Českou republiku v rámci EU vystavujeme objednatelům – plátcům DPH – faktury s 0% DPH
 7. Jestliže chcete výrobu fakturovat na jinou firmu, například sponzora nebo vydavatele, zadejte jeho adresu jako objednatele a svou adresu jako adresu dodací. Tuto informaci je možné uvést i do poznámky provedené objednávky. Zpětná úprava Faktury – daňového dokladu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu není možná.
Jak zadat objednávku výroby?
 1. V kalkulátoru výroby zvolte požadovaný produkt, na základě zadaných informací vám bude vypočtena cena. Takto vytvořený a cenově vyladěný produkt vložte do košíku.
 2. Vyberte z nabídky preferovaný způsob platby a dopravy. Nakonec vyplňte fakturační údaje, případně i adresu dodání, neshoduje-li se s fakturační adresou.
 3. Odešlete objednávku. A je to!
 4. Do e-mailu vám přijde potvrzení objednávky a proforma faktura. Pokud jste vybrali úhradu fakturou, musíte platbu provést ve svém internetovém bankovnictví. Jestliže jste platbu provedli kartou nebo převodem na účet přímo po objednání, neplaťte nic. Proforma faktura je dokladem o provedené úhradě.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás kontaktujte telefonicky nebo napište svůj dotaz na e-mail info@azcd.cz.

Kam nahraji podklady k objednávce výroby CD, gramodesky, kazety, DVD atd.?
 1. Po provedené objednávce vám na zadaný e-mail přijde obratem potvrzení provedené objednávky.
 2. Pro zaslání podkladů k výrobě (tisková data i obsah CD/vinyl/kazeta/DVD/USB) použijte toto uložiště: https://azcd.filemail.com/ a do popisu uveďte číslo objednávky, název titulu nebo jméno objednatele ke správné identifikaci Vašich podkladů. Dokud nedodáte podklady k výrobě, objednávku nebude možné realizovat.

Podklady k výrobě musí být dodány do 48 hodin od provedené objednávky. Pokud podklady nebou dodány v této době, vyhrazujeme si právo na změnu konečné ceny, které bude odpovídat situaci ve výrobních nákladech v okamžiku schválení Vašich podkladů k výrobě.

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování