Výroba CD a DVD - lisování, vypalování, potisk, obaly

Telefon: 739 076 217
Vyhledávání

Vysvětlení užitých pojmů

Lisování DVD - co to znamená?. Proč zvolit lisování DVD a ne vypalování DVD? Co je glasmasstering u lisování DVD? Co to znamená DVD5 a DVD9?

Lisování DVD, cizím ale používaným slovem označováno také jako replikace DVD, je proces průmyslové výroby kopií optiských disků (DVD) z jednoho zdroje. Hotová DVD mají formu DVD-Audio pro zápis audio signálu, DVD-ROM pro zápis dat a nejznámější DVD Video pro zápis audiovizuálích děl. Další možností je např. DVD Hybrid pro kombinaci záznamu videa a data na jednom nosiči tak, že disk je rozděle na dva nezávislé prostory. Procesy určující formu výsledného CD jsou nastaveny už během tzv. premasteringu, kdy jsou data, video a nebo audio zapsána na CD pomocí norem zápisu definovaných celosvětovou jednotnou normou nazývanou Rainbow Book. Záznam dat při lisování CD je rozdílný oproti vypalování CD. Data jsou zapsána během lisu, vytvořením 3D prohlubní do hmoty CD, narozdíl od vypalování CD, kdy je zápis dat tvořen změnou parametru reflexní vrstvy CD-R. Můžeme tedy říci, že díky tomuto způsobu záznanu dat je lisování CD nejkvalitnější a nejtrvanlivější způsob zápisu dat na kompaktní disky (rozdíl u zápisu při lisování DVD je jen v hustším záznamu dat na mm2 oproti zápisu dat při lisování CD).

Premastering CD

Lisování CD probíhá vždy z digitálního zdroje, kterým je buď kvalitně nahrané (vypálené) CD-R nebo hotový soubor dat s přesnou specifikací dle Rainbow Booku z hard disku. Pro lisování CD Audio je možné použít záznam na DAT. Ve všech jiných případech než je CD-R, je nutné dobře znát způsoby uložení dat určených pro přípravu lisování CD.

Mastering CD
Glassmaster / Stemper
Lisování CD zahajuje výroba stemperu, který je vytvořen z glassmasteru. Sklo je použito jako podklad pro prvotní zachycení zdrojových dat z premasteru. Odtud název glassmaster. Tento skleněný podklad ve tvaru kruhu o průměru 240 mm a tloušťce 6 mm má na sobě kovovou fotorezistentní vrstvu, která se pomocí laserového paprsku nasvěcuje. Místa, která se osvítí, jsou po vyvolání vyplavena, a tím vzniknou prohlubně až na sklo. Z takto pokoveného skla se záznamem se dále v galvanické lázni sejme negativ na plech z niklu, tlouštky 0,3 mm a vznikne tzv. stemper, který je základem pro formy na lisování CD.

Lisování CD
Lisování CD probíhá ve speciálních lisovacích strojích na bázi vstřikování, kdy je základní hmota CD - polykarbonát – roztaven vysokou teplotou ( 210 - 320oC) na tekutinu, a ta je vstřikována do forem, které mají tvar výsledného CD, a v nichž je umístěn právě stemper. Pod vysokým tlakem ( i 20t) vznikne polykarbonátový disk, který obsahuje výše uvedené pozitivně vytvořené prohlubně. Tento prvotní proces lisování CD trvá 3-5 s. V této fázi již CD obsahuje všechna zdrojová data, která chceme lisováním CD zapsat na kopie masteru, ale porotože CD ještě neobsahuje reflexní vrstvu, která dovoluje laserovému paprsku data číst, stále není možné taková CD přehrávat. Reflexní vrstva vznikne metalizačním procesem, kdy je nanášen hliník na povrch polykarbonátového disku. Protože je nanesená metalická vrstva nestabilní a dochází k rychlé oxidaci, je její ochrana zajištěna dalším postupem lisování CD, pomocí UV lakování. Lakování nejen chrání reflexní vrstvu, ale také připraví povrch hotového CD pro další poces, a tím je potisk, což je závěrečná fáze lisování CD.

Průměrný výstup jednoho stroje pro lisování CD je 550 - 900 disků za hodinu.

Testování CD
Lisování CD se samozřejmě neobejde bez testování kvality hotových CD. CD jsou, stejně jako stemper, testovány během celého výrobního procesu lisování, kdy jsou stále odebírány vzorky již hotových CD. Testování probíhá ve speciálních testovacích strojích na cca 8 - 10 parametrů. Tento testovací stroj "přehrává" CD nebo stemper a měří jejich fyzikální a elektrotechnické veličiny. Chyby jsou v průběhu procesu lisování CD odstraněny ihned. Při lisování CD běžně dochází i k opotřebení stamperu, zvláště u dlouhých sérií (v řádech tisíců kusů od jednoho titulu), a pak musí být stemper z lisovacích forem vyjmut a nahrazen novým. Tímto způsobem je zajištěna konzistentní kvalita celé série jednoho titulu při lisování CD.

Potisk CD
Lisování CD je uzavřeno potiskem hotových CD technologiemi: ofset a síto. Protože způsob potisku určuje výslednou cenu lisování CD, věnujeme této závěrečné fázi více v samostatném článku: potisk pro lisování CD.

Výroba CD a DVD - lisování, vypalování, potisk, obaly

Zobrazit klasickou verzi webu

Děkujeme za Váš zájem o Vysvětlení užitých pojmů na AZCD.cz

Lisování CD | Vysvětlení užitých pojmů | Lisování CD - ceník | Lisování CD 80 mm / mini CD | Lisování CD vizitek | Lisování CD Extra | Balení CD | Tiskoviny, booklety | Potisk disků | Jak připravit podklady k výrobě | Výrobní termíny, doprava, platba | Reference | Lisování DVD | Vysvětlení užitých pojmů | Lisování DVD - ceník | Balení DVD | Tiskoviny, booklety | Jak připravit podklady pro lisování DVD | Potisk DVD disků | Výrobní termíny, doprava, platba | Reference | Vypalování CD | Vypalování CD - FAQ | Vypalování CD - ceník | Balení CD | Tiskoviny, booklety | Výrobní termíny, doprava, platba | Jak připravit podklady k výrobě | Reference | Vypalování DVD | Vypalování DVD - FAQ | Vypalování DVD - ceník | Balení DVD | Tiskoviny, booklety | Potisk DVD disků | Jak připravit podklady k výrobě | Výrobní termíny, doprava, platba | Reference | Potisk CD & DVD | Potisk CD a DVD | Technologie k potisku CD & DVD | Potisk CD ceník | Potisk DVD ceník | Obaly na CD a DVD | Papírové a fóliové obálky na CD a DVD | Plastové boxy | Papírové obaly speciální - digipack | Kontakty / O nás | Kontakty | Obchodní podmínky | Služby | Další služby | Výroba DVD authoring | Multimediální CD-ROM | Design & DTP | Filmy na DVD | TOP 10 | Vypalování CD | Mapa stránek